FRANKOWICZE – NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

W ostatnich miesiącach coraz więcej informacji z kraju i ze świata mobilizuje frankowiczów do walki z bankami o odzyskanie swoich pieniędzy, poprzez unieważnienie umów. Ostatnio opisywaliśmy przykład mBanku https://chfgroup.pl/frankowicze/pomoc-frankowiczom/ z 2018 roku. Poniżej więcej szczegółów z ostatniego półrocza.

Sukcesy Frankowiczów z 2018 roku

Jesień ubiegłego roku była jednym z okresów o najobfitszych zyskach dla frankowiczów. Z danych magazynu “Forbes” wynika, że do listopada 2018 “co najmniej 22 razy frankowicze wygrywali w sądach prawomocnie z bankami”!

Przypomnijmy o najgłośniejszych sprawach sądowych z listopada i grudnia 2018 roku:

  1. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 19 listopada 2018 r. ogłosił zwrot zapłaconych rat kredytu na rzecz kredytobiorcy. Zdaniem Sądu umowa kredytu dawnego Banku Gospodarki Żywnościowej jest nieważna.
  2. 23 listopada 2018 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie umowa kredytu waloryzowanego mBanku została uznana za nieważną, jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe. Ponownie kredytobiorca odzyskał dotychczasowe spłaty kredytu,  jako że były wykonane na podstawie nieważnej umowy.
  3. Sprawa Getin Banku – 30 listopada 2018 r., wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, dwie umowy kredytu indeksowanego wystawione przez Getin Bank w 2007 r. zostały uznane za nieważne, dzięki czemu bank zwrócił kredytobiorcom kwotę równą zapłaconym ratom.
  4. Sprawa kredytu denominowanego PKO BP – 14 grudnia 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny, zapadł pozytywny wyrok. Decyzją Sądu uznano, że w umowie znajdują się klauzule abuzywne. W związku z tym świadczenia na rzecz banku zostały uznane za nienależne i bank został zmuszony do zwrotu całości roszczenia na kredytobiorcy.

Pełną listę prawomocnych wyroków z korzyścią dla frankowiczów można znaleźć na stronie magazynu “Forbes”.

Ostatnie doniesienia w sprawie frankowiczów

Pierwsze miesiące 2019 roku, to powrót polityków do sprawy pomocy kredytobiorcom we frankach.

Jednak w mediach od stycznia podnoszą się głosy, że ustawa zaproponowana przez partię rządzącą może się okazać korzystna tylko dla najzamożniejszych kredytobiorców i pociągnąć za sobą lawinę fatalnych skutków.

W lutym 2019 w “Dzienniku Gazecie Prawnej” mogliśmy przeczytać: “Dla części kredytobiorców walutowych rozwiązania proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę to kapitulacja przed bankami. Stowarzyszenia frankowiczów chcą anulowania umów lub ich przeliczenia po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania”. Co więcej, „wejście ustawy w życie może skończyć się pozwami przeciwko Polsce składanymi przez zagranicznych właścicieli banków”.

W marcu 2019 magazyn “Forbes” ostrzegał: “Powody do obaw mają też przedsiębiorcy: Od kilku kwartałów systematycznie zmniejsza się skala nowego kredytowania. (…) Dodatkowe obciążenia, które zostały wprowadzone powodują, że coraz mniejsza liczba banków posiada zdolność do oferowania nowej puli kredytów”. W związku z tym, że ryzyko walutowe zostanie po prostu zmienione na ryzyko stopy procentowej, może to oznaczać jeszcze wyższe spłaty kredytów. Dlatego frankowicze bezustannie na własną rękę, przy udziale i pomocy tak skutecznych firm jak CHF Group, walczą z bankami o zwrot swoich pieniędzy.